MAKEKRK

WSPÓŁPRACUJĄC Z WŁADZAMI KRAKOWA, KREUJEMY NOWE ROZWIĄZANIA DLA POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA W MIEŚCIE

O WYDARZENIUPROJEKTY

O WYDARZENIU

STWÓRZMY RAZEM INNOWACJE DLA MIASTA

Zarejestruj się na Facebooku

Streaming na Youtube

NaukaI ROZWÓJ

Wykorzystaj okazję, aby nabyć nowe umiejętności pod okiem mentorów!

Zespół

Członkowie zespołów mogą pochodzić z firm, instytucji, ośrodków badawczych i uniwersytetów. Grupa powinna liczyć od dwóch do maksymalnie ośmiu osób. Pod koniec wydarzenia, każdy zespół prezentuje pozostałym uczestnikom wyniki swojej pracy (lub dzieli się raportem). Udostępniona zostanie infrastruktura do prezentacji.

Otwartość

Brak transferu oraz zrzekania się praw autorskich – każdy uczestnik zachowuje prawa do wszystkiego, co stworzył. Otwartość: wszyscy uczestnicy są zobowiązani do przesłania kodu na uznanej licencji open source (sugerujemy licencję MIT) i prac twórczych, takich jak tekst, zdjęcia, muzyka lub projekty na licencji Creative Commons (sugerujemy CC-BY-SA 4.0). Należy pamiętać o uwzględnieniu wszystkich, którzy w jakiś sposób przyczynili się do powstania projektu.

Ludzie

Organizatorzy i Prelegenci

Lynda Smith

Ewa Czekaj - Kamińska
Mobilność i ruch proEKOlogiczny. Relacja: miasto i kampus AGH

Lynda Smith

Gonzalo Casas
MakeZurich

Rozpoczęcie projektów

Projekty

Nie chcemy wynajdywać koła na nowo – uznane w przeszłości projekty będą punktem wyjścia dla kolejnych pomysłów.

HARMONOGRAM

Pierwsze spotkanie odbędzie się pod koniec marca - przeprowadzimy burzę mózgów na temat następnej inicjatywy, skupimy się na kwestiach elektrowni węglowych i zanieczyszczeń z wsi wokół Krakowa. Spotkamy się ponownie przed jesienią 2022 roku, aby wdrożyć nowo opracowane metody na jesień 2023.

Planowanie

Badamy, co osiągnięto do tej pory i co jeszcze powinno zostać zrobione.

Marsz Hackathonu

Hackathon dla znalezienia nowych rozwiązań problemu zanieczyszczenia powietrza w Krakowie.

Rozwijaj

Rozszerzanie implementacji zaproponowanych podczas hackatonu.

Rozpocznij jesień

Uruchomienie i ocena skuteczności rozwiązań.

PROGRAM 30 MARCA

16:00 A. Crimi - Otwarcie

16:10 M. Gnat - Przyszłe kroki Airly

16:30 E. Czekaj - Kamińska - Mobilność i ruch proEKOlogiczny. Relacja: miasto i kampus AGH

16:50 M. Rys - Doświadczenie Smogathonu

17:10 G. Casas - Doświadczenie MakeZurich

17:25 A. Dworakowska - Krakowski Alarmsmogowy

17:40 M. Szwed - Projekt Neurosmog

18:00 Hackathon / Burza mózgów

18:50 Zamykanie i planowanie przyszłych kroków

Organizatorzy i Patroni

          
                       

                          

Contact

Keep In Touch

Tel: +48 12 307 27 37

Czarnowiejska 36 building C5 30-054 Kraków

info@sanoscience.org